Sayı


Sayı
Metin Karadağ
Kapak  | İçindekiler  | Editörden  | Sayı Tam Dosyası


Çiğdem Kara  
ESKİ TEKNİKLER YENİ ZİNCİRLER: AZİZ NESİN VE NEILL GAIMAN’DAN YALANLAMA VE FORMÜL MASALLAR Ss, 1-16
Old Techniques New Chains: Tall and Formula Tales from Aziz Nesin and Neill Gaiman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1016
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
UNUTULMUŞ BİR ROMANI GEORG LUKACS’IN GÖRÜŞLERİYLE OKUMAK Ss, 17-31
Reading a Forgotten Novel with Georg Lukacs' Views
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1022
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Betül Mutlu  
EDEBİYAT TARİHİYLE ELEŞTİRİNİN SINIRLARINDA BİR ÖNCÜ ESER: KIBRIS TÜRK EDEBİYATINDA SOSYAL KONULAR Ss, 32-42
A Pioneer Work on the Borders of History of Literature and Criticism: Social Issues in Cyprus Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1015
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Özkan Çakırlar  
KARTOGRA/ŞİİR: ŞİİRDE HARİTALARIN KULLANIMI Ss, 42-56
Cartogra/Poetry: The Use Of Maps in Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1014
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Anastasiia Zherdieva - Leyla Çiğdem Dalkılıç  
OĞUZ TANSEL’İN ESERLERİ ÜZERİNDEN EDEBİ MASAL TEORİSİ Ss, 57-75
Literary Tale Theory Throug The Works of Oguz Tansel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1017
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Turgay KABAK  
GELENEKSEL SİLİFKE MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ VE KÜLTÜREL MİRASIN AKTARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 76-85
Evaluatıon Of Tradıtıonal Sılıfke Culınary Culture In Terms Of Sustaınable Gastronomy and Transfer of Cultural Herıtage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1025
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yılmaz Irmak - Sait Sayar  
ŞARKIŞLALI USTA DÜZGÜCÜ MEHMET GÖNEN’DEN DERLENEN DÜZGÜLER Ss, 86-105
Düzgü Poetry Compiled by the Düzgücü Şarkışla Mehmet Gönen
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1020
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Feray J. Baskin  
INTEGRATION THROUGH NAMING PRACTICES AMONG WOMEN of TURKİSH ORIGIN in NORTHEASTERN FRANCE Ss, 106-118
Kuzeydoğu Fransa'daki Türkiye Kökenli Kadınlar Arasında Adlandırma Pratikleri Yoluyla Entegrasyon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1027
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz  
TALKING ABOUT AUTOETHNOGRAPHY: AN INTERVIEW WITH AHMET ATAY Ss, 119-139
Ahmet Atay'la Otoetnografi Üzerine Bir Görüşme

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Kasapoğlu  
“DAİMA OYUN HER DAİM OYUNCU”: METİN AND’I ANLAMAK Ss, 140-145
"Always The Game, Always The Player": "Daima Oyun, Daima Oyuncu" Understanding Metin And

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Aycı  
Bazı Şeyler Hasta Ediyor Beni: Sedat Veyis Örnek'in Kabrinde Ss, 146-148
BAZI ŞEYLER HASTA EDİYOR BENİ: SEDAT VEYİS ÖRNEK'İN KABRİNDE

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Makbule Uysal  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sibel Özilgen, Özge Samancı. (2020) Hikâyeleriyle Türk Mutfağı. Ss, 149-153
Turkish Cuisine with Stories.

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz  
OTOETNOGRAFİK ÇALIŞMALARA NEDEN İLGİ DUYDUĞUMU ANLA(T)MAYA YÖNELİK BİR GİRİZGÂH DENEMESİ Ss, 154-156
An Introductory Attempt to Understand Why I Am Interested in Autoethnographic Studies

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bora Hınçer  
FOLKLORCULARIMIZ: METİN AND Ss, 157-158
Our Folklorists: Metin And

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeynep Nagihan Kahveci  
“BİLGİYE, KÜLTÜRE, DİLE NAİL” BİR ÖMÜR: NAİL TAN Ss, 159-165
A Life "Dedicated to Knowledge, Culture and Language": Nail Tan

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |