Künye


Yayın Türü Çevrimiçi | Publication Type

Uluslararası Hakemli Araştırma Dergisi Online International Refereed Research Journal 

Ocak ve Temmuz aylarında yılda 2 sayı yayınlanır. Yayın dili: Türkçe ve İngilizce'dir. 

Makale kabul edilen alanlar | Areas of article acceptance:

Halkbilimi | Antropoloji | Edebiyat | Folklore | Anthropology | Literature 

Yayımcı:

Türk Folklor Araştırmaları  Derneği – KKTC

 Editör:

Prof. Dr. Metin Karadağ

Editör Yardımcısı | Vice Editor:

 Dr. Zeynep Nagihan Kahveci - Ankara Üniversitesi/University-Türkiye

Alan Editörleri | Field Editors

Halkbilimi/Folklore

Prof. Dr. Arzu Öztürkmen-Boğaziçi Üniversitesi/Bogaziçi University-Türkiye

Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz-Ankara Üniversitesi/University-Türkiye

Prof. Dr. Çiğdem Kara-Anadolu Üniversitesi/University-Türkiye

Edebiyat Literature

Prof. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan-Hacettepe Üniversitesi/University-Türkiye

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz-Doğu Karadeniz Üniversiteler Birliği Başkanı-Türkiye 

Prof. Dr. Rahim Tarım-Marmara Üniversitesi/University-Türkiye

Antropoloji Anthropology

Prof. Dr. Akile Gürsoy Maltepe Üniversitesi/University-Türkiye

Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz-Ankara Üniversitesi/University-Türkiye

Prof. Dr. Çiğdem Kara-Anadolu Üniversitesi-Türkiye

Dil-Dilbilim | Linguistics

Prof. Dr. Aysu Erden-Maltepe Üniversitesi/University-Türkiye

Prof. Dr. Fatma Bölükbaş - İstanbul/Cerrahpaşa Üniversitesi/University- Türkiye

İngilizce Dil Editörü | English Language Editor

Dr. Anastasiia Zherdieva Ankara University

Dil Editörü:

Prof. Dr. Fatma Bölükbaş - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa- Türkiye 

Medya-Yayım ve Tanıtım Editörleri Media-Publication and Publicity Editors

Prof. Dr. Şevket Öznur- Yakındoğu Üniversitesi KKTC/ Near East University. TRNC- Doç. Dr. Hasan Münüsoğlu- Ankara Üniversitesi -Dr. İskender Yıldırım- Ankara üniversitesi- Dr. Zeynep Nagihan Kahveci - Ankara Üniversitesi.

Teknik Koordinasyon Sorumluları | Technical Executives

Logo Tasarımı |Logo design: Prof. Dr. Pelin Öztürk Göçmen (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) A. Engin Uçar (Kapak tasarımcısı /Cover designer)

İletişim / Contact

Tel. | Phone: 0 (90) 548 86735 00. E-posta / E-mail: info@turkfolklor arastirmalari.com ; tfadergisi@gmail.com

 

Türk Folklor Araştırmaları (TFA), Ağustos 1949 ile Ocak 1980 arası dönemde, İhsan Hınçer tarafından, aylık halkbilimi dergisi olarak 366 sayı çıkarılmıştır. Derginin son sahibi ve editörü Bora Hınçer, derginin yayın ve telif haklarını 2023 yılında, Türk Folklor Araştırmaları Derneği adına Prof. Dr. Metin Karadağ’a devretmiştir. Dergi, KKTC Türk Folklor Araştırmaları Derneğinin (KKTC) yayın organı olarak tekrar çevrimiçi yayına başlamıştır. Dergi çevrimiçi olarak yılda iki sayı yayımlanır. Açık erişimli dergideki, DOI künyeli makaleler, çift kör hakem sisteminde ücretsiz olarak yayımlanır. Dernek/Dergi yönetimi yazılardan hiçbir biçimde sorumlu değildir; tüm sorumluluklar yazarlara aittir. Etik Kurul kararı gerektiren makalelerin yazar(lar)ı, makale gönderiminde gerekli raporu da eklemek zorundadır. Makale gönderiminde yazarlar, çalışmanın  tüm sorumluluklarını üstlendiklerine, başka bir yerde yayımlanmadığı, yayım için  diğer yayın organlarına gönderilmediğine dair Yayın Beyan Formu sunarlar. Açık erişimli dergi gereği yazarlar, ürünlerinin telif haklarına sahiptirler. Yazarlara herhangi bir ücret ödenmez. Eserlerini TFA’yı kaynak göstererek farklı yerlerde kısmen  kullanabilir, çevirilerini tam metin yayımlayabilirler.