Son Sayı

Sayının Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden  | Sayı Tam Dosyası


Arzu Öztürkmen  
İSTANBUL KENT FOLKLORU BAĞLAMINDA ŞEHRİN DEĞİŞEN DANS MANZARASI Ss, 18-25
The Changing Dance Landscape of Istanbul in the Context of Its Urban Folklore
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1002
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ HALKBİLİMİ BÖLÜMÜNÜN TARİHİ Ss, 26-51
The History of Folklore Department in The Faculty of Language and History-Geography at Ankara University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1003
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Osman Öztürk  
KULLANIMLIK TÜRKÜ KİTAPLARI KAVRAMI ve SALİH TURHAN ÖRNEĞİ Ss, 52-66
The concept of Practical Turkish Folk Songs Books: The Case of Salih Turhan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1004
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Metin Karadağ  
Kentsel Yansımalar: Büyülü İstanbul'a Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık Romanıyla Ekoeleştirel Bir Bakış Ss, 67-79
URBAN REFLECTIONS: AN ECOCRITICAL PERSPECTIVE on MAGICAL ISTANBUL THROUGH ORHAN PAMUK'S 'A STRANGENESS in MY MIND' NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1010
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şevket Öznur  
KIBRIS TÜRK VE RUM MASALLARININ ORTAK YÖNLERİ Ss, 80-103
Common Motives of Turkish and Greek Cypriot Folk Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.61620/tfra.1005
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra And  
Metin And'ı Anma Günleri Ss, 104-111
Metin And 's Memorial Days

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Ekinci  
CUMHURİYET’İN 100. YILINDA TÜRK TİYATROSU VE METİN AND PANELİ Ss, 112-117
Turkish Theater and Metin And Panel on The 100th Anniversary of the Republıc

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |