ANNEMİN SANDIĞI: SEUL’DEN ANKARA’YA BİR GÖÇ HİKÂYESİ ve ANLATISAL MİRAS
(Mum's Chest: A Migration Story and Narrative Legacy from Seoul to Ankara )

Yazar : Mutlu Binark    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 369
Sayfa : 29-67
    


Özet
Bu çalışmada annem Naile Binark'ın aile yadigârı Kore sandığının üç kuşağı kapsayan hikâyesini kültürel materyal olarak ele aldım. Annemin ailesinin Rusya'dan Kore'ye ve Türkiye'ye göç yolculuğunda, sandığın taşıdığı anlatısal mirasın izini tarih çalışmaları, fotoğraf albümündeki görseller, kişisel anlatılar izini sürdüm. Eşyaların yaşamımızda kullanım değeri ve işlevleri dışında anlatısal mirası oluşturduğunu Kore sandığının üç kuşağın yaşamındaki yerini anlatarak aktardım. Annemin Kore sandığı, annemin vefatı ile birlikte Kore Kültür Merkezi'ne bağışlanmış olup hikâyesini aktarmaya orada devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler
good, cultural material, Koren ornamental chest, Korea, narrative heritage, migration

Abstract
In this study, I have examined the history of my mother Naile Binark's family heirloom Korean ornamental chest, which spans three generations, as a cultural material. I have traced the narrative heritage carried by the chest in the migratory journey of my mother's family from Russia to Korea and Turkey through historical studies, photo album images, and personal narratives. I conveyed the fact that objects create narrative heritage in our lives apart from their utility value and functions by telling the place of the Korean ornamental chest in the lives of three generations. My mother's Korean chest was donated to the Korean Cultural Center in Ankara after my mother passed away and continues to tell its story there.

Keywords
good, cultural material, Koren ornamental chest, Korea, narrative heritage, migration