KIBRIS TÜRK VE RUM MASALLARININ ORTAK YÖNLERİ
(Common Motives of Turkish and Greek Cypriot Folk Tales )

Yazar : Şevket Öznur    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 367
Sayfa : 80-103
    


Özet
Kıbrıs Halk Masallarına genel olarak baktığımızda, diğer ülkelerin halk masallarına benzer bir yapıya sahip oldukları görülür. Öte yandan, kimi örnekler motifler açısından dünya masalları ile benzerlik göstermez ve onlardan ayrılır. Dünya motif indeksinde yer alan masalların yanı sıra, farklı ve yerel folklorik yapı ve karakterin izlerinni taşıyan masallar da bulunmaktadır. Bizim ve diğer araştırmacıların çabalarıyla çok sayıda yeni masal keşfedildi, derlendi ve Kıbrıs Türk Halk Masalları arşivine eklendi, böylece arşiv büyük ölçüde zenginleştirildi. Bugün itibariyle Kıbrıs Türk halk masallarının büyük bir kısmının derlendiğini ve keşfedilmeyi bekleyen çok fazla masal kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sınır kapılarının açılması ve 23 Nisan 2003 tarihinde Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, Kıbrıs Rum Folkloru hakkında daha fazla bilgi edinmemizi mümkün kılan materyaller elde etme fırsatımız oldu. Böylelikle güneydeki masal verileriyle kendi ürünlerimizin karşılaştırılması gerçekleştirilebildi. Karşılaştırmalı metin analizine dayanan Araştırmalarımız bize birçok masalın hemen hemen aynı olduğunu ve bu benzerliğin bazı masalların Rumlardan Türklere ya da tam tersi şekilde geçtiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
masal, Kıbrıs masalları, ortak yönler

Abstract
When we take a look at the Cyprus Folk Tales in general, it is clear that they have a similar structuret other folk tales of other countries. However, some examples are not similar to worldwide folk tales in terms of motifs and differ from them. In addition to the tales included in the world motif index, there are also tales that bear the traces of different and local folkloric structure and character. Through our efforts and those of other researchers, many new tales have been thought of, compiled and added to the archives of Turkish Cypriot Folk Tales, thus greatly enriching the archive. As of today, we can easily say that most of theTurkish Cypriot folk tales have been compiled and there are not many tales waiting to be discovered. Following the opening of the border crossings and the lifting of travel restrictions between North and South Cyprus on April 23, 2003, we had the opportunity to obtain material that enabled us to learn more about Greek Cypriot Folklore. This allowed us to compare our own products with the southern fairytale data. Our research, based on comparative textual analysis, has shown us that many tales are almost identical and that this similarity means that some tales have been passed from Greek to Turkish and vice-versa

Keywords
tales, Cyprus tales, common motives