ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ HALKBİLİMİ BÖLÜMÜNÜN TARİHİ
(The History of Folklore Department in The Faculty of Language and History-Geography at Ankara University )

Yazar : Serpil Aygün Cengiz    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 367
Sayfa : 26-51
    


Özet
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilimi Bölümünün tarihi 1938’de Pertev Naili Boratav’ın verdiği halk edebiyatı dersleriyle başlamıştır. 1947’de Boratav tarafından Türkiye’nin ilk folklor bölümü “Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kürsüsü” adıyla kurulmuş, ancak 1948 yılında Boratav’ın Fakülteden uzaklaştırılmasıyla kürsü kapanmıştır. 1944 yılında Nermin Erdentuğ’un etnoloji doçenti olması ve 1961’de Etnoloji Kürsüsünü kurmasıyla Fakültede antropolojik folklor çalışmalarının temeli atılmıştır. 1961-1980 yılları arasında Etnoloji Kürsüsünde Nermin Erdentuğ, Orhan Acıpayamlı ve Sedat Veyis Örnek akademide etnografik yöntemle yapılan çalışmaların çok değerli örneklerini vermişlerdir. Sedat Veyis Örnek’in kült kitabı Türk Halkbilimi (1977) başta olmak üzere Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki (1966), Anadolu Folklorunda Ölüm (1971) ve Geleneksel Kültürümüzde Çocuk (1979) gibi yayınları Türkiye’deki folklor çalışmalarında kendi dönemlerinde ve sonrasında da uzun bir süre baş ucu kitapları olmuştur. Sedat Veyis Örnek tarafından 1980’de kurulan ve günümüze kadar kesintisiz bir şekilde eğitime devam eden Halkbilimi Bölümüyle birlikte Türkiye’de akademide antropolojik folklor alanı kurumsallaşmıştır. AÜ DTCF’de diğer bölümlerde çalışan Metin And, Hasan Özdemir gibi akademisyenler ve halkbilimi alanında lisans ve lisansüstünde tez yazan, çeşitli folklor metinleri üreten Bölüm öğrencileri dışında başka bölümlerin öğrencilerinin de üretimleri DTCF halkbilimi çalışmalarını zenginleştirmiştir. Ayrıca 1993 yılında kurulan Halkbilim Topluluğunun da dergi çıkarmak, sempozyum düzenlemek gibi folklor çalışmaları dışında DTCF içinde ve dışında Bölümün tanınırlığına da katkısı olmuştur

Anahtar Kelimeler
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilimi Bölümü, halkbilimi, folklor, etnoloji, Pertev Naili Boratav, Nermin Erdentuğ, Orhan Acıpayamlı, Sedat Veyis Örnek

Abstract
The history of the Folklore Department at the Faculty of Language and HistoryGeography of Ankara University began in 1938 with Pertev Naili Boratav’s lectures on literary folklore. In 1947, Boratav established Turkey’s first folklore department, named “Türk halk Edebiyatı ve Folkloru Kürsüsü” (Turkish Folk Literature and Folklore Department). However, the department was closed in 1948 when Boratav was expelled from the faculty. In 1944, with the appointment of Nermin Erdentuğ as an associate professor of ethnology and the establishment of the Ethnology Department in 1961, the foundation of anthropological folklore studies was laid at the faculty. From 1961 to 1980, Nermin Erdentuğ, Orhan Acıpayamlı, and Sedat Veyis Örnek, at the Ethnology Department, provided vaulable examples of ethnographic studies conducted in the field of folklore. Sedat Veyis Örnek’s seminal book Türk Halkbilimi (1977) and his other publications such as Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki (1966), Anadolu Folklorunda Ölüm (1971) and Geleneksel Kültürümüzde Çocuk (1979) have been fundamental references in Turkish folklore studies during their time and beyond. With the establisment of the Folklore Department by Sedat Veyis Örnek in 1980, which was continued uninterrupted until today, the field of anthropological folklore studies has become institutionalized in academia in Turkey. In addition to the academics such as Metin And, Hasan Özdemir who work in other departments at the Faculty of Language and History-Geography of Ankara University and contribute to folklore studies, both the students of the department and from various departments who have written theses and produced various folklore texts have enriched the folklore studies at the Faculty. Furthermore, the Folklore Society, established by the students in 1993, has contributed not only to folklore studies but also to the recognition of the department within and outside of the faculty.

Keywords
Faculty of Language and History-Geography, Folklore Department, folklore, ethnology, Pertev Naili B