Kıbrıs Halk Masallarına genel olarak baktığımızda, diğer ülkelerin halk masallarına benzer bir yapıya sahip oldukları görülür. Öte yandan, kimi örnekler motifler açısından dünya masalları ile benzerlik göstermez ve onlardan ayrılır. Dünya motif indeksinde yer alan masalların yanı sıra, farklı ve yerel folklorik yapı ve karakterin izlerinni taşıyan masallar da bulunmaktadır. Bizim ve diğer araştırmacıların çabalarıyla çok sayıda yeni masal keşfedildi, derlendi ve Kıbrıs Türk Halk Masalları arşivine eklendi, böylece arşiv büyük ölçüde zenginleştirildi. Bugün itibariyle Kıbrıs Türk halk masallarının büyük bir kısmının derlendiğini ve keşfedilmeyi bekleyen çok fazla masal kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sınır kapılarının açılması ve 23 Nisan 2003 tarihinde Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, Kıbrıs Rum Folkloru hakkında daha fazla bilgi edinmemizi mümkün kılan materyaller elde etme fırsatımız oldu. Böylelikle güneydeki masal verileriyle kendi ürünlerimizin karşılaştırılması gerçekleştirilebildi. Karşılaştırmalı metin analizine dayanan Araştırmalarımız bize birçok masalın hemen hemen aynı olduğunu ve bu benzerliğin bazı masalların Rumlardan Türklere ya da tam tersi şekilde geçtiğini göstermiştir.