Anahtar Kelimeler
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilimi Bölümü, halkbilimi, folklor, etnoloji, Pertev Naili Boratav, Nermin Erdentuğ, Orhan Acıpayamlı, Sedat Veyis Örnek