Dergi Makale Şablonu


Makale Başlığı

 (Kalın, en fazla 12 kelime olmalı, sadece ilk harfler ve özel isimler büyük harfle başlamalı, Times New Roman, 14 punto ile yazılmalı) Makalenin Türkçe başlığı (Normal yazı karakteri, sadece ilk harfler ve özel isimler büyük, Times New Roman, 12 punto ile yazılmalıdır) Yazarın tam adı[*]

Öz

Öz, genellikle 150-250 kelime veya daha kısa bir paragrafta, tüm makalenin ana yönlerini öngörülen bir sırayla özetler: 1) çalışmanın genel amacı ve araştırdığınız problem(ler); 2) çalışmanın temel tasarımı; 3) analiziniz sonucunda elde ettiğiniz başlıca bulgular veya eğilimler; ve, 4) yorumlarınızın ve vardığınız sonuçların kısa bir özeti. Özet kelimesi kalın, baş harfleri büyük ve sola italik olarak yazılır. Kaynaklar, şekiller, çizelgeler, notlar vb. özete dahil edilmemelidir. Özet, makalenin her önemli bölümünün (giriş, materyal-yöntem, sunum ve tartışma) bir özetini veren kısa formudur. Özette hiçbir zaman makalede belirtilmeyen yeni bilgiler veya sonuçlar verilmemelidir. Özette alıntı yapılmamalıdır. Özete öncelikle ele alınan sorunun ne olduğundan bahsederek başlamak faydalı olacaktır. Makalenin temel amacı vurgulanmalı, bu amaca ulaşmak için neler yapıldığı, hangi yöntem ve analizlerin kullanıldığı da kısaca belirtilmelidir. Çalışmadan elde edilen bulgular ve çıkarımlar kısaca belirtilmeli ve tartışılmalıdır. Son olarak, araştırma sonuçlarının alana katkısı ve öneminden bahseden bir cümle ile özet sonlandırılabilir. İngilizce makaleler için Türkçe özet Times New Roman, 11 punto kullanılarak tek paragraf olarak yazılmalıdır.

Anahtar Sözcükler:

Anahtar kelimeler üç ila beş kelimeden oluşmalı, özel isimler hariç  ilk sözcük dahil küçük harflerle yazılmalıdır. Sözcükler virgülle ayrılmalı ve sıralama özelden genele doğru olmalıdır (10 punto).

Giriş

Metnin ana gövdesi Times New Roman, 12 punto, çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Bu bölüme herhangi bir numara atamayın. Alt başlıklar/başlıklar kullanmak yazarın inisiyatifindedir ve metin içi alt başlık kullanımı zorunlu değildir. Metnin ana gövdesi Times New Roman, 12 punto, çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Bu bölüme herhangi bir numara atamayın. Alt başlık/başlık kullanımı yazarın inisiyatifindedir ve metin içi alt başlık kullanımı zorunlu değildir.. Altyazı

"40 sözcüğü geçmeyen alıntılar aynı cümle içinde yazılmalı ve paragrafla aynı hizada olmalıdır. Ayrıca tırnak işaretleri de uygun şekilde kullanılmalıdır."

Bir referansla başlamayan blok alıntılar için aşağıdakiler kullanılmalıdır:

"40 sözcüğü aşan alıntılar blok alıntı olarak kabul edilir ve 2 cm girintili, blok olarak hizalanarak ortalanmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Alıntının sonunda yazarın soyadı ve yayın yılı yer almalıdır". (Öztürkmen, 2003)

 Referansla başlayan blok alıntılar için aşağıdaki yöntem kullanılmalıdır: Sakaoğlu'na (2003) göre "40 kelimeyi aşan alıntılar blok alıntı olarak kabul edilir ve 2 cm girintili, blok olarak hizalanmalı, ortalanmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Alıntının sonunda sadece alıntının yapıldığı sayfa numarası yer almalıdır". (p. 51)

Sonuç (Bu bölüme herhangi bir numara vermeyin)

Kısaltmalar

Makalenizde kısaltmalar varsa, lütfen bu başlık altında listeleyiniz; aksi takdirde, kısaltma kullanılmıyorsa, makalenizde bu bölüme yer vermenize gerek yoktur.

Notlar

Makalenizde notlar varsa, lütfen bu başlık altında onlara ilişkin bilgi veriniz; aksi takdirde bu başlığı silebilirsiniz. Son notlar Times New Roman 10 punto ile yazılmalıdır.

Yazarların katkı düzeyleri:

Bu makaledeki birinci yazar, makalenin hazırlanması, verilerin toplanması ve analizi, sonuçların yorumlanması ve makalenin yazılması açısından bu makaleye katkısının %100 olduğunu beyan eder.

Etik kurul onayı

Lütfen çalışmanız için etik kurul onayı gerekip gerekmediğini belirtiniz. Etik kurul onayı gerekiyorsa, lütfen gerekli bilgileri sağlayın ve ilgili belgeleri ekleyin.

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı

Yazar(lar), çalışmalarının daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş orijinal verileri içeren bir araştırma makalesi olduğunu beyan eden bir beyan sunmalıdır. Yazar(lar)ın ayrıca araştırma yayını sürecinde etik ilke ve kurallara uyduklarını doğrulamaları gerekmektedir. Yazar(lar) ayrıca gönüllü katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındığını ve çalışma için katılımcıların mahremiyetinin korunduğunu belirtmelidir.

Finansal destek

Lütfen çalışmanızın herhangi bir mali destek alıp almadığını belirtiniz. Eğer mali destek aldıysanız, lütfen kaynağını belirtiniz ancak miktarını belirtmeyiniz.

Çıkar çatışması

Lütfen çalışmada herhangi bir potansiyel çıkar çatışması olup olmadığını belirtiniz. Varsa lütfen bunların ne olduğunu ve nasıl çözüldüğünü belirtiniz.

Kaynak bağlantıları

Çalışmanızda bilgi kaynağı olarak kullandığınız herhangi bir kişi varsa, bu başlık altında listelemelisiniz. Kaynaklara aşağıda belirtilen formatta atıfta bulunmalısınız. Eğer kaynak olarak kullandığınız herhangi bir kişi yoksa bu başlığı silebilirsiniz. Örnek: 1. Katılımcı: Salim Ahmet, 56 yaşında, ilkokul mezunu, devlet memuru, görüşme tarihi ve yeri: 12 Mart 2022 / Erzurum Kaynakça: